Sinop boyabat organize sanayi bölgesi müteşebbis heyet başkanlığı altyapı ikmal yapım işi ihalesi

Sinop boyabat organize sanayi bölgesi müteşebbis heyet başkanlığı altyapı ikmal yapım işi ihalesi

Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi alanına ait içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı ikmal yapım işinin çıktığı ihale 11 Kasım Çarşamba günü saat 10:00'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası'nda düzenlenecek

Sinop boyabat organize sanayi bölgesi müteşebbis heyet başkanlığı altyapı ikmal yapım işi ihalesi

Sinop-Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı altyapı ikmal yapım işi ihale ediyor. Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi alanına ait içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı ikmal yapım işinin çıktığı ihale 11 Kasım Çarşamba günü saat 10:00'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası'nda düzenlenecek. Resmi Gazete'de yayınlanan ihale ilanı şöyle: 1 - İdarenin Adresi: Özel idare İşhanı No: 55/2 Boyabat/Sinop 2 - İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı: Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi alanına ait içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı ikmal yapım işi. b) Yapılacağı yer: Boyabat/Sinop c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. d) İşin süresi: 30/06/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile): 3.642.190.-TL f) Geçici Teminatı: 254.953,30 TL 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara b) Tarihi ve saati: 11/11/2015 - Saat 10.00 4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 1) Mevzuat gereği kayıtlı olun...