Tcdd genel müdürlüğü ihalesi ne zaman

Tcdd genel müdürlüğü ihalesi ne zaman

TCDD Genel Müdürlüğü 16 Kasım Pazartesi günü saat 10:00'da başlayacak olan ihalede toplam 37 adet taşınmazın satışını gerçekleştirecek

Tcdd genel müdürlüğü ihalesi ne zaman

TCDD Genel Müdürlüğüne ait 37 adet taşınmaz ihale yoluyla satılıyor. 16 Kasım Pazartesi günü saat 10:00'da başlayacak olan ihaleye katılım koşulları Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre ihale detayları şöyle; 1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait aşağıdaki listede belirtilen 37 adet taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde TCDD 2. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 3 - İhaleye katılabilme hususunda gayrimenkuller için ayrı ayrı TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Veznesinden İhale Şartname alınması ve tekliflerin TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Emlak ve İnşaat Müdürlüğü /ANKARA adresine son teklif verme günü ve saatine kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 4 - Söz konusu taşınmazların teminat miktarları aşağıdaki listede belirtilmektedir. 5 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Veznesine veya Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 veya Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesi TR26 0001 5001 5800 7267 1961 15 veya Halk Bankası Anıt Şubesi TR50 0001 2009 4110 0013 0000 02 nolu hesabına 100,00 (Yüz) TL yatırılacaktır. Dekont karşılığında, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat ...