Albatros parkı

Albatros parkı

160 milyon TL bedel istenen Albatros Parkı'nın ihalesi 13 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşecek

Albatros parkı

160 milyon TL bedel istenen Albatros Parkı'nın ihalesi 13 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşecek.  516 ada 5 parselde yer alan Albatros Parkı için geçici teminat bedeli olarak 4 milyon 800 bin TL isteniyor. Albatros Parkı ihalesi 13 Aralık 2016 tarihinde saat 10:00'da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası 2. Kat toplantı salonunda gerçekleşecek.  Büyükçekmece Albatros Parkı ihalesine katılacak olanlardan istenen belgeler;  Özel kişiler - Nüfus cüzdan fotokopisi - Adres Yerleşim Belgesi - Geçici Teminat Makbuzu - Belediyeye Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge - Şartname bedeline ait makbuzu Tüzel kişiler - Faaliyet Belgesi - İmza sirküleri - İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi - Ticaret Sicil Gazetesi - Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi - Geçici teminat makbuzu - Belediyeye Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge - Şartname bedeline ait makbuzu   ...