Anahtar teslim tutanağı 2015

Anahtar teslim tutanağı 2015

Kira sözleşmesi sona erdiğinde, kiracının kiraladığı evi boşaltması kanunen yeterli değil. Kiracının anahtar teslim tutanağını imzalayarak, boşaltma işlemini meşrulaştırması gerekiyor. Peki bir anahtar teslim tutanağı nasıl olur? Örnekle açıkladık.

Anahtar teslim tutanağı 2015

Kirada oturduğunuz evin sözleşmesinin dolduğunu ve evi belirlenen tarihte boşalttığınızı düşünelim. Bu kanunen yeterli değil. Evi hiçbir sorun doğmadan belirlenen tarihte boşalttığınızı kanunen ispatlamanız için anahtar teslim tutanağı adı verilen tutanağı imzalamanız şart. Bu şekilde daha sonra ortaya çıkabilecek sorunlara karşıda kendinizi korumuş olursunuz. Peki bir anahtar teslim tutanağı nasıl olur? Sizin için bir örnek hazırladık. T.C. …………………… KAYMAKAMLIĞI …………………… MÜFTÜLÜĞÜ  ....../20….. TAŞINMAZ VE ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI KİRACININ Adı, Soyadı veya Unvanı T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No Adresi TAPU BİLGİLERİ 1. Bulunduğu köy veya mahallenin adı 2. Tapuda kayıtlı olduğu Pafta, Ada, Parsel Cilt, Sahife ve Sıra No Tapu tarihi 3. Cinsi ve yüzölçümü 4. Mülkiyetin Kime Ait Olduğu KİRA SÖZLEŞMESİNİN  1. Tarihi 2. Süresi Yukarıda bilgileri verilen taşınmaz …………………… (BURAYA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN BİTMESİ VEYA KİRACININ TAHLİYE İSTEĞİ GİBİ NEDENLER YAZILACAK)  nedeni ile tahliye edilmiştir. Kiracı tarafından taşınmaz boş olarak müftülüğümüze teslim edilmiş olup, kiracı içeride hiçbir eşyasının kalmadığını açıkça beyan ve taahhüt eder. Müftülüğün kiracının birikmiş kira borçlarından kaynaklanabilecek alacakları baki kalmak ve fazlaya dair tüm hakları saklı kalmak kaydı ile taşınmazın anahtarı müftülüğümüze teslim edilmiştir. İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim olunarak müşterek imza altına alınmıştır.  ……… /……&helli...