Ankara belediyesi arsa satıyor

Ankara belediyesi arsa satıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ayrancı’daki 3 arsasını satışa çıkardı.

Ankara belediyesi arsa satıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çankaya’nın Ayrancı bölgesinde bulunan 3 arsasını satışa çıkardı. 10 milyon 512 bin liralık arsaların ihalesi 25 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilecek. Konu ile ilgili belediyenin yaptığı açıklamayı aşağıda görebilirsiniz: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı satışı mülkiyet satışı yapılacaktır. 1 - İhale 25.02.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır. 2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. 3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; - Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                             - Yer Görme Belgesi, - İkametgah Belgesi,            ...