Ankara belediyesi konut satıyor

Ankara belediyesi konut satıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kentte bulunan 11 gayrimenkulü satışa çıkaracak.

Ankara belediyesi konut satıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kentin 4 ilçesinde bulunan toplam 11 adet gayrimenkulü satmaya karar verdi. 26 milyon 982 bin 158 liralık satış bedeline sahip gayrimenkullerin ihalesi 13 Ağustos 2015 günü saat 14:00 ile 14:20 arası gerçekleştirilecek. Gayrimenkullerin ihale ilanının bir bölümünü aşağıda görebilirsiniz; Kıymeti: 26.982.158,00 TL Satış şartları; Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince,  Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı ve peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır. 1-İhale 13.08.2015 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce  yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir. 2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası  14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. 3-İstekliler, Şartnamenin 3. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; - Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                          - İkametgah Belgesi,  - Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektub...