Ankara defterdarlığı

Ankara defterdarlığı

Ankara Defterdarlığı Mamak'ta bulunan arsasını 5 milyon 71 bin 950 TL'ye satışa çıkarıyor

Ankara defterdarlığı

Ankara Defterdarlığı Mamak'ta bulunan arsasını 5 milyon 71 bin 950 TL'ye satışa çıkarıyor.  Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü, Mamak Ege Mahallesi'nde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 5 milyon 71 bin 950 TL istenen arsa 51488 ada 1 parselde yer alıyor.  Söz konusu satılık arsa ihalesi 22 Kasım 2016 tarihinde saat 09:00'da Ankara Defterdarlığı ihale salonunda gerçekleşecek.  Ankara Defterdarlığı satılık arsa ihalesine katılacak olanlardan istenen belgeler;  a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi, b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,  c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. ...