Ankara satılık gayrimenkul

Ankara satılık gayrimenkul

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 8 adet gayrimenkul satacak. Gayrimenkullerin ihalesi 12 Kasım’da yapılacak.

Ankara satılık gayrimenkul

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kentin Etimesgut ve Yenimahalle bölgelerinde yer alan 8 adet gayrimenkulü satma kararı aldı. Toplam bedeli 24 milyon 210 bin 559 lira olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 12 Kasım 2015 tarihinde yapılacak. Belediyenin konu ile ilgili ilanı şöyle: “TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır. 1 - İhale 12.11.2015 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır. 2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. 3 - İstekliler, Şartnamenin 2. maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;  - Kimlik ve Yetki Belgeleri, - Yer Görme Belgesi, - İkametgah Belgesi, - Teklif Mektubu, - Şartname Alındı Makbuzu, - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, - Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu, 4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar. 5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 6 -   &...