Ankarada satılık daire

Ankarada satılık daire

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Beytepe’de yer alan 7 adet konutu satışa çıkarıyor.

Ankarada satılık daire

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Beytepe'de yer alan 7 adet konutu ihale yoluyla satışa çıkarıyor. Toplam bedelleri 2 milyon 600 bin TL olarak belirlenen konutların ihalesi, 23 Ekim 2014’te saat 14.00'te Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.Konutların ihale ilanı ise aşağıda yer alıyor;İHALE İLANI:TAŞINMAZ SATIŞI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER D.BŞK. - Evrak No: 2986T.C.  Ankara  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN(Taşınmaz Mal Satış İhate İlanı)Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı zarf usulü ayrı ayrı peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.1- İhale 23.10.2014 Hipodrom Caddesi No:5'deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası14.katında bulunan  Emlak  ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.3- İhaleye iştirak edecek olanlar 250 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.4- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.5- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.6- Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.oo' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.7- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra i...