Antalya döşemealtı arsa ihalesi

Antalya döşemealtı arsa ihalesi

Antalya Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır’da yer alan arsayı 122 milyon 200 bin liralık bedelle satışa çıkarıyor.

Antalya döşemealtı arsa ihalesi

Antalya Döşemealtı Belediyesi, bölgede Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan arsayı kapalı teklif usulüyle satmaya karar verdi. 369.123,00 metrekarelik büyüklüğe sahip arsanın satış bedeli ise 122 milyon 200 bin lira olarak belirlendi. 4 eşit taksitte satılacak arsanın ihalesi de 26 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilecek. Belediye’nin arsa ihalesi ile ilgili detaylarını aşağıda görebilirsiniz; Döşemealtı Belediye Başkanlığından: 1 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ Tapulama: Yeşilbayır Ada: 2088 Parsel: 7 M²: 369.123,00 Cinsi İmar Durumu: Konut Alanı Muhammen Bedel: 122.200.000,00 İhale Günü: 26.08.2015 İhale Saati: 15:30 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Peşin veya 1'i peşin olmak üzere 6'şar aylık Periyotlar halinde 4 eşit taksitle satılacaktır. Taksitle satılması halinde vade süresine göre yasal faiz uygulanacak. Yukarıda yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır. 2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler: - Özel Kişiler; a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,  b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı, c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı, - Tüzel Kişiler; a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,  b) 2015 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, c) 2015 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti e) Vekalet ile ihaleye ...