Antalya kepez arsa ihalesi

Antalya kepez arsa ihalesi

Antalya’nın Kepez bölgesinde bulunan 7 adet ticari alan ihale yoluyla satılacak.

Antalya kepez arsa ihalesi

Antalya Kepez Belediye Başkanlığı, bölgede bulunan 7 adet ticari alanı ihale yoluyla satacak. Varsak, Fabrikalar(Duraliler) ve Gazi(Sütçüler) mahallelerinde bulunan ticari alanlar kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.Antalya Kepez Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan detaylı bilgiler aşağıda yer alıyor;"1 - İdareye İlişkin Bilgiler:1.1. İdarenin:a) Adı : Kepez Belediye Başkanlığıb) Adresi : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYAc) Telefon numarası : 310 58 58-311d) Faks numarası : 339 00 53e) e-mail : www.kepez-bel.gov.trf) İlgili personel : Selami C. YILMAZ2 - İhalenin Konusu:2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 18/07/2013 tarih 4668 sayılı ve 13/01/2015 tarih 154 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) ..31./.03../2015 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:İHALE TARİHİ: ..31../03/20151) Varsak-Ada/Parsel: 2903/3 Muhammen Bedel: 1.616.400.00 TL2) Varsak-Ada/Parsel: 3663/2 Muhammen Bedel: 2.000.000.00 TL3) Varsak-Ada/Parsel: 3663/4 Muhammen Bedel: 1.449.000.00 TL4) Varsak-Ada/Parsel: 3663/5 Muhammen Bedel: 1.352.000.00 TL5) Varsak-Ada/Parsel: 3663/6 Muhammen Bedel: 1.331.000.00 TL6) Fabrikalar(Duraliler)-Ada/Parsel: 7196/3 Muhammen Bedel: 2.159.400.00 TL7) Gazi(Sütçüler)-Ada/Parsel: 27723/1 Muhammen Bedel: 7.020.000,00 TL3 - İhaleye Katılabilme şartları:İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 16.30'a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:İhaleye girecekler 2886 sayılı Devlet İ...