Apartman yöneticisinin görevleri nelerdir

Apartman yöneticisinin görevleri nelerdir

Apartmanda apartman ile ilgili yetki ve sorumluluklara sahip olan kişilere apartman yöneticisi denir. Peki, apartman yöneticilerinin görevleri nelerdir? İşte yanıtı...

Apartman yöneticisinin görevleri nelerdir

Apartmanda apartman ile ilgili yetki ve sorumluluklara sahip olan kişilere apartman yöneticisi denir. Peki, apartman yöneticilerinin görevleri nelerdir? İşte yanıtı... Kat maliklerinin oyları ile seçilen apartman yöneticileri, apartmanın bakım, onarım gibi işlerinin organize edilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde takip edilmesi sorumluluğunu alır. Apartman sekiz veya daha fazla bağımsız bölümden oluşuyorsa yönetici atanması bir zorunluluktur.  Apartman yöneticilerinin görevleri nelerdir?  Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 35. maddesinde belirtilen apartman yöneticisinin görevleri şöyle;  1) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi 2) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması 3) Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi 4) Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda; eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması 5) Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması 6) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü 7) Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması 8) Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat ma...