Arnavutköy belediyesi satılık arsa

Arnavutköy belediyesi satılık arsa

Arnavutköy Belediyesi, bölgede bulunan 5 adet arsayı satmaya karar verdi. Detaylar için tıklayın.

Arnavutköy belediyesi satılık arsa

Arnavutköy Belediye Başkanlığı, Arnavutköy, Bolluca, Boğazköy ve Haraççı'da bulunan 5 adet arsayı satacak. Satışta olan arsaların toplam bedeli 6 milyon 38 bin 503 lira. Belediyenin konu ile ilgili yayınladığı bilgilendirme şöyle; “Arnavutköy Belediye Başkanlığından: 1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No:79 / ARNAVUTKÖY” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 350 (Üç Yüz Elli) TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Hicret Mah. Abdullah GÜL Caddesi No: 11 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir. İhale Tarihi: 25.06.2015 İhale saati: 15:00'da başlayacak Arsaların toplam bedeli: 6 milyon 38 bin 503 TL 2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. 3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- İkametgâh belgesi, 2- Nüfus cüzdan sureti, 3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu 5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 7- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişinin siciline kayıt...