Avcı architects

Avcı architects

Sürdürülebilir mimari için büyük önem taşıyan inovasyon çalışmalarında yeterli performans sergileyemeyen Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde 58. sırada yer aldı

Avcı architects

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Küresel İnovasyon Endeksi 2015 değerlendirmesinde 58. sırada yer alan Türkiye, sürdürülebilir mimarlık açısından büyük önem taşıyan "inovasyon" hususunda önemli bir atılıma ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Türkiye'de ekolojik mimarlığın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Avcı Architects Kurucusu Mimar Selçuk Avcı, yeni ürün-üretim, hizmet ve yeni sistemler yaratmanın "sürdürülebilir mimarlık" üretimi ile doğrudan ilişki taşıdığının da altını çizdi.  Sürdürülebilir mimarlık ve sistematik inovasyon Avcı, Türkiye'de sürdürülebilir mimarinin sistematik inovasyon politikalarına ihtiyaç duyduğunu ve TÜİK verilerinden hareketle Türkiye'nin önemli bir atılıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak: "TUİK’in verilerine göre, mimarlık ve mühendislik alanındaki yenilikçi girişimler ve yenilik türleri 2012-2014 yılları arasında yüzde 45,1, ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde bulunan girişimler ise yüzde 27,2 olarak belirtiliyor; bu veriler Türkiye’nin ‘yenilikçilik’, ‘yaratıcılık’ ve ‘yenileşim’ kavramlarının yeniden sorgulanması açısından büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı. Türkiye yenilik kapasitesini artırmalı Yenilik kapasitesinin artırılması, hizmet ve yeni sistemler yaratılması ve hizmet kapasitesinin mimarlık üretimiyle doğrudan ilişkili olduğu üzerinde de duran Avcı, sürdürülebilir mimarlığın sistematik inovasyon politikalarına ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi. Avcı: "Mimaride sürdürülebilirliğin uzun vadede sosyo-ekonomik ve sistematik bir süreçle kendi...