Avukatlık kanunu

Avukatlık kanunu

Anayasa mahkemesi, 2 yıl önce alınan bir kararla, avukatlık ofisleri ve mali müşavirlik ofislerinin mesken niteliğindeki taşınmazlarda faaliyet göstermeleri önündeki engeli kaldırdı

Avukatlık kanunu

Anayasa mahkemesi, 2 yıl önce alınan ve 2013 yılında yapılan düzenleme ile kalıcı hale getirilen avukatlık ofisleri ve mali müşavirlik ofislerinin mesken niteliğindeki taşınmazlarda faaliyet göstermeleri önündeki engelleri ortadan kaldırdı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, kararla birlikte avukat ve mali müşavirler açısından bu konunun tamamen kapandığını vemesken niteliğindeki taşınmazlarda faaliyet göstermelerinin kesinleştiğini açıkladı. Kiraz, Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin aldığı, avukatlar, mali müşavirler ve doktorların kat Mülkiyeti Kanunun 24. maddesi gereğince mesken niteliğinde olan yerlerde yazıhane ve muayenehane açmış olmalarını 'ayrımcılık' olarak nitelediğini hatılattı. Karara göre avukat büreloranı gelen kişilerin apartman için ciddi tehdit oluşturabileceği, özel hayatın gizliliğinin bu meslek grupları tarafından ihlal edilebileceği ve ailenin korunması kanunu gibi gerekliliklere aykırı olduğu gerekçe gösterilerek, bu meslek gruplarını mesken niteliğindeki mekanlardan dışlamıştı. Bu kararı görüşen Anayasa Mahkemesinin kararı ile ilgili açıkmalarda bulunan Kiraz: 'Bu nedenlerle Anayasa’ya aykırı olan Avukatlık Kanunu 43/1, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 45/6. maddelerinin iptalini talep ettiği davayı sonuçlamış olup karar 12.10.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu kararı ile; 1. 1136 sayılı avukatlık kanunu 43.madde gereğince avukatların büro edinme zorunluluğu bulunduğunu aynı madde gereğince kat maliklerinin izni olmaksızın mesken niteliğindeki taşınmazlarda faaliyette bulunabileceklerini ,  yine 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 45.maddesi gereğince de serbest muhasebeci mali müşavirlerin kat maliklerinin izni ve benzeri şartları aramaksızın mesken niteliğinde taşınmazlarda faaliyette bulunabileceklerini belirtmiş.2. Avukatlığın, yeminli mali müşavirlik ve serbest mali müşavirliğin bir kamu hizmeti olduğun...