Aydınlatma sektörü

Aydınlatma sektörü

ZEVE Aydınlatma Tasarım Stüdyosu kurucularından Ayrım Yaser Talu, zengin bir tarihi mirasa sahip olan İstanbul başta olmak üzere, ülkemizin farklı kentlerinde yer alan sembolleşmiş tarihi yapıların doğru aydınlatma tasarımı ile yeniden ele alınması gerektiğini söyledi

Aydınlatma sektörü

Kurucusu olduğu ZEVE Aydınlatma Tasarım Stüdyosu çatısı altında kent meydanlarından tarihi yapılara, köprülerden sağlık yapılarına kadar pek çok ödüllü mimari aydınlatma projesine imza atan Aydınlatma Tasarımcısı Ayrım Yaser Talu, tarihi önem taşıyan yapıların doğru aydınlatma ile ruhlarını geri kazanarak, bulundukları kentin tarihsel kimliğini vurgulamaya yardımcı olacaklarını, özellikle de İstanbul gibi tarihsel açıdan hayli zengin kentlerimizdeki bu kültürel mirasın nitelikli bir biçimde aydınlatılarak ortaya çıkartılması gerektiğine inanıyor. Tarihi yapıların aydınlatmasında yapının ait olduğu dönemin ve mimari niteliklerinin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Talu, hedefler doğrultusunda estetik ve teknik açıdan dikkatli hareket edilmesi gerektiğini de sözlerine ekliyor: "Mimarlık ve mühendislik biliminin hayranlık uyandıran örnekleri olan tarihi binalarımız ve anıtlarımız, ustalıkla planlanmış bir aydınlatma tasarımıyla çarpıcı bir şekilde vurgulanabilir ve ön plana çıkarılabilir. İncelikli bir yaklaşımla ve kentsel kaygılarla tasarlanmamış uygulamalar, yapının asla görülmesini istemeyeceğimiz kusurlarını görünür kılarak olumsuz sonuçlar verebileceği gibi çevresindeki yapılardaki yaşam için de rahatsız edici olabilir. Bu bağlamda bir yapı tekil olarak aydınlatılırken yapılı çevrenin de büyük bir özenle analiz edilmesi ve tasarımın mevcut yapılı çevrede olumsuz etkiler yaratmaması için önlem alınması gerekir. Bütün ışıklar göze çarpmayacak özellikte, kurulumu ve bakımı kolay olacak şekilde seçilmelidir.” Ayrım Yaser Talu’ya göre profesyonel bir yaklaşım ve doğru ekipman seçimiyle gerçekleştirilen aydınlatma tasarımı ile ışık kirliliği gibi çevrese...