Bahçelievler yenibosna imar planı

Bahçelievler yenibosna imar planı

Bahçelievler Yenibosna Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıkarıldı

Bahçelievler yenibosna imar planı

Bahçelievler Yenibosna Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıkarıldı. 10 Mayıs 2017 tarihinde onaylanan imar planları 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 13 Haziran 2017 tarihinde askıdan inecek.  Plan notları  1.Plan değişikliği onama sınırı 62 ada 41-3406-11307 parsellerin bir kısmını kapsamaktadır. 2.Plan alanı kısmen turizm+ticaret+konut alanı, kısmen dini tesis, kısmen de yol ve park alanıdır. 3.Turizm+ticaret+konut alanında dış ticarete yönelik bürolar, sergileme alanları, bankalar, çok katlı mağazalar, çarşı, medyaya yönelik tesisler, oteller, rezidans, sinema, tiyatro salonu gibi kültürel tesisler yapılabilir. Turizm+ticaret+ konut kararı getirilen alanın toplam emsalinin en az yüzde 40’ı turizm+ticaret fonksiyonlarına ayrılacaktır. 4.Turizm+ticaret+konut alanlarında bulunduğu yapı adasının yapılaşma koşulları aşılmadan ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınmak şartı ile özel sağlık, özel eğitim, kültürel, sosyal tesisler ve katlı otopark yapılabilir. 5.Turizm+ticaret+konut alanlarında E:2.50 olup tarihi kent merkezi görünümünü etkileyen alanlarda yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik 15.10.2012 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile belirlenen yükseklik değerlerine ve hava mania kriterlerine uyulacaktır. 6.Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. 7.Planda gösterilen meri nakil hatları altında yapılacak uygulamalar ile ilgili kurumun görüşü alınacak olup yol veya diğer rüzgarlarda deplasedilmesi halinde plan şartlarına göre uygulama yapılacaktır.     ...