Bakanlık metro hatları

Bakanlık metro hatları

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve Antalya’da bulunan 3 metro hattını belediyelerden devraldı.

Bakanlık metro hatları

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve Antalya'da bulunan 3 metro hattını devraldığını Resmi Gazete'de yayınladı. Bakanlığın devraldığı metro hatları şöyle; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yenikapı - İncirli metro hattı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait AKM-Gar-Kızılay metro hattı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meydan-Havaalanı-EXPO raylı sistem hattı.Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı:Karar Sayısı : 2015/7272Ekli "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 30/1/2015 tarihli ve 6772 sayılı yazısı üzerine, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci ve geçici 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır....