Bakırköy icralık arsa

Bakırköy icralık arsa

Bakırköy’de bir arsa icralık oldu. Arsa, 16 Kasım’da yapılacak ihaleyle satılacak.

Bakırköy icralık arsa

Bakırköy 18.İcra Dairesi, 16 Kasım tarihinde yapacağı ihaleyle arsa satacak. Bakırköy’de yer alan icralık arsanın bedeli ise 28 milyon 178 bin lira olarak belirlendi. Arsa ihalesi ile ilgili açıklama şöyle: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Şenlik Mah. E:Florya Çiftliği Y:Edirne Topkapı A Mevkii, 949 Ada, 108 Parsel, 8.051,00 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli taşınmaz. Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut24/04/2015 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, Zümrütyuva mevkiinde, tapunun 949 ada, 108 parsel numarasında kayıtlı 8.051,00 m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. E-5 Karayolu Yeni açılmakta olan Güney Yan Yol' un güneyinde, Sirkeci Halkalı Demiryolu Hattının doğusunda yer alan ve tamamı 8.051,00 m2 alana sahip tarla, kısmen E-5 Karayolu ve Yan Yol Alanında kalmakta olup, yol alanında kalan kısmı dışındaki bölümü boş tarla vasfında, üzerinde bir adet enerji nakil hattı direği mevcut, bunun dışında herhangi bir yapı yada muhdesat bulunmamaktadır. Parselin bakısı batı yönünde ve eğimli bir yapıya sahip olup, halihazır durumu itibariyle altyapı imkanlarından istifade etmemektedir, "denilmektedir. Adresi: Bakırköy / İSTANBUL Yüzölçümü: 8.051,00 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü) İmar Durumu:Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu ve Planlama Şefliğinin 26.01.2015 tarih, 84 sayılı imar durumu yazısına göre Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 949 ada, 108 parsel sayılı sayılı taşınmaz 01.12.2006 onalı 1/5000 ölçekli Bakırköy-Zümrütyuva Nazım İmar Planında Park ve Dinlenme Alanında kalmakta iken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı...