Beykoz 1. bölge imar planı

Beykoz 1. bölge imar planı

Beykoz 1. Bölge imar planı askıya çıktı. Plan 20 Ağustos 2015 tarihine kadar askıda kalacak.

Beykoz 1. bölge imar planı

Beykoz 1.Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar planı ve Beykoz 1.Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilişkin askı sürecinde yapılan itirazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Beykoz 1.Bölge imar planları 22 Temmuz-20 Ağustos 2015 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilan panosu ve Web sitesinde askıda kalacak. İtirazlar Beykoz Belediyesi ve İl Müdürlüğü’ne yapılabilecek.   ...