Beykoz belediyesi arsa satıyor

Beykoz belediyesi arsa satıyor

Beykoz Belediyesi, bölgede bulunan arsayı 7 milyon 187 bin 500 liralık bedelle satacak.

Beykoz belediyesi arsa satıyor

Beykoz Belediye Başkanlığı, Beykoz’un Mahmut Şevketpaşa Mahallesi’nde yer alan arsayı satışa çıkardı. İhale yoluyla satışı gerçekleştirilecek arsanın bedeli ise 7 milyon 187 bin 500 lira. Arsanın ihale ilanı aşağıda; İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR Beykoz Belediye Başkanlığından: Sıra No: 1 Taşınmaz Pafta ve Parsel Nosu: İstanbul İli Beykoz İlçesi Mahmut şevketpaşa Mahallesi 3 pafta 341 parsel Niteliği:Yunak Yeri İmar Durumu:1/1000 ölçekli İmar Planı bulunmamaktadır 3.derece doğal sit alanında kalmaktadır. Tarım dışı amaçla kullanılabilir. Yüzölçüm (m²): 14.375,00 Satış Bedeli (TL.):7.187.500,00 + KDV Geçici Teminat (TL.): 215.625,00 Dosya Bedeli (TL.):1000,00 MADDE 1 - Yukarıda özellikleri belirtilen Beykoz Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz yapılacak ihale ile satılacaktır. İhale 02/EYLÜL/2015 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 09.15’de Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi No: 43 adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. MADDE 2 - İhale Şartname Bedeli ve Satış Yeri: Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1000,00 TL karşılığında satın alınabilir MADDE 3 - İhaleye katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olan özel ve/veya tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılmak için 2886 Devlet İhale Kanunu ve Kanunun 74.maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak ş...