Beykoz imar planı değişiklikleri

Beykoz imar planı değişiklikleri

İstanbul Beykoz İlçesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi imar planı askıya çıkarıldı. Bugün askıya çıkarılan imar planı 20 Haziran 2017 tarihinde askıdan inecek

Beykoz imar planı değişiklikleri

İstanbul Beykoz İlçesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi imar planı askıya çıkarıldı. Bugün askıya çıkarılan imar planı 20 Haziran 2017 tarihinde askıdan inecek.  İstanbul Beykoz İlçesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, 4 pafta 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 341, 342 sayılı parseller ve 4 pafta, 134 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi, bakanlık tarafından 18 Nisan 2017 tarihinde onaylandı. Bugün askıya çıkarılan imar planı, 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 20 Haziran 2017 tarihinde askıdan inecek. 10, 325, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 341, 342 parseller TÜRLEV (Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı) mülkiyetinde, 324, 326 ve 327 parseller ise özel mülkiyette olup, planlama alanının toplam tapu yüzölçümü 60 bin 420,70 metrekare. TÜRLEV'e ait parsellerde Beykoz Kampüsü inşa ediliyor. 60 bin 420,70 metrekare alana kapsayan planlama alanı İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı içerisinde yer alıyor.   ...