Beyoğlu ihale

Beyoğlu ihale

Beyoğlu’nun cadde ve sokaklarında iyileştirme çalışmaları yapılacak. Söz konusu işin ihalesi 3 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilecek.

Beyoğlu ihale

Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Beyoğlu'ndaki cadde ve sokaklarda iyileştirme çalışmaları yapacak. İşin ihalesi ise 3 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale, belirtilen tarihte, saat 10.00'da İMP Altı Tepebaşı Beyoğlu'nda açık ihale usulü ile yapılacak.Beyoğlu için ihale ilanı ve detaylı bilgileri ise şöyle;"MERDİVEN İMALATI İLE YOLLARDA ZEMİN İYİLEŞTİRME İŞİ YAPTIRILACAKTIR BEYOĞLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçe Sınırları Dahilinde Bulunan 2015-114-003 Yatırım Proje Numaralı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Prestij Merpen İmalatı ve Yolların Zemin İyileştirmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.İhale Kayıt Numarası : 2015/61701-İdarenina) Adresi : İstiklal Caddesi No:217/4 34433 BEYOĞLU/İSTANBULb) Telefon ve faks numarası : 2124440160 - 2122451961c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@beyoglu.bel.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu yapım işinina) Niteliği, türü ve miktarı :17.250 m3 Beton Dökülmesi, 66.960 m2 Beton Yüzeye Kalıp Desenli Baskı Uygulama ve Cila YapılmasıAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer : Beyoğlu İlçe Sınırları Dahilindeki Cadde ve Sokaklarc) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiyüzkırk) takvim günüdür.3- İhalenina) Yapılacağı yer : Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No:50 (İMP Altı) Tepebaşı BEYOĞLU/İSTANBULb) Tarihi ve saati : 03.03.2015 - 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi....