Beyoğlu imar planı

Beyoğlu imar planı

Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki 2765 Ada A parsel imar plan değişikliği onaylanarak 30 gün boyunca askıya çıkarıldı

Beyoğlu imar planı

Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki 2765 Ada A parsel imar plan değişikliği onaylanarak 30 gün boyunca askıya çıkarıldı.  İstanbul Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde riskli alan ilan edilen 2765 Ada A Parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.  İmar planı 9 Kasım 2016 ile 8 Aralık 2016 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Plan, 30 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak. Söz konusu plan değişikliği ile park alanından sosyal ve kültürel tesis alanına dönüştürüldü.  Plan notları 1) Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan 'Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı'dır. 2) Sosyal ve kültürel tesis alanında yapılanma şartları, İstanbul 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan mimari projeye göre uygulama yapılacak. 3) Belirtilmeyen hususlar meri uygulama imar planı şartları geçerlidir.   ...