Beyoğlu imar planı

Beyoğlu imar planı

Beyoğlu İstiklal mahallesinde riskli alanda kalan bazı yerlerin imar planı askıya çıkarıldı

Beyoğlu imar planı

Beyoğlu İstiklal mahallesinde riskli alanda kalan bazı yerlerin imar planı askıya çıkarıldı.  İstanbul Beyoğlu İlçesi İstiklal mahallesinde riskli alan ilan edilen kısımda kalan 1643 ada 63 parsel ve 1643 ada 66 parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı. Plan 8 Kasım 2016 ve 6 Ocak 2017 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Planlar 30 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak.  Söz konusu imar planı ile ilgili yapılan açıklama şöyle;  ''İlimiz, Beyoğlu İlçesi, İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde, 04.11.2012 tarih 28457 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/3901 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca riskli alan ilan edilen alanda 1643 ada 66 parselin tamamı ve 1643 ada 63 parselin bir kısmına ait müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 644 sayılı KHK ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca onaylanmıştır. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 08/12/2016-06/01/2017 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 08/12/2016 Duyurulur. ''     ...