Bilirkişi sempozyumu sonuç bildirisi

Bilirkişi sempozyumu sonuç bildirisi

Mimarlar Odası, Kanun Hükmünde Kararname düzenlemeleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na imar ve inşaat uygulamalarında verilen olağanüstü yetkileri eleştirdi

Bilirkişi sempozyumu sonuç bildirisi

4. Bilirkişilik Sempozyumu'na ilişkin sonuç Bildirisi'ni paylaşan Mimarlar Odası, anayasalarda olağanüstü dönemlerde istisnai bir yetki olarak kullanılan Kanun Hükmünde Kararname(KHK) yetkisiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tanınan sınırsız yetkileri eleştirdi.Bakanlık yargıç olursaAçıklamasında, sınırsız yetkilerle gerçekleştirilen imar ve inşaat uygulamalarına karşı açılabilecek davaların yasal olarak önüne geçildiğini belirten Mimarlar Odası: ' açılan davalar ise daha esasına girilmeksizin, bugüne kadarki yerleşik içtihatların aksi yorumlarla usul yönünden (ehliyet, husumet, süre vb.) reddedilmektedir. Kanun Hükmünde Kararname düzenlemesiyle ülkedeki imar ve inşaat uygulamalarının baş aktörü olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açılacak davaların da tarafı durumundadır. Taraf olan idare bu davalarda bilirkişilik yapacak kişilerin kriterlerini belirlemekle dahi yetkili kılınarak kendi aleyhine görülen davaların adeta yargıcı durumuna gelmiştir.' ifadesini kullandı. Kamu yararı ve evrensel hukukun ihlaliKanun hükmünde kararnamelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tanınan yetkilerin, kamu yararı ve evrensel hukuk ilkelerini gözardı ettiğini belirten sonuç bildirgesinde, şu ifadelere yer verildi: '2.500 yıllık bir tarihi olan "hukukilik - kanunilik" ayrımı silinmektedir. Her "kanuni" olanın hukuki olmayabileceği açık iken, fiilen yasamanın bir kararı olmaktan uzak Kanun Hükmünde Kararnamelerin yargı denetimi dışında bırakılmaya imkan veren hükümleriyle hukuk düzeninden uzaklaşılmaktadır. Tam da bu noktada bireylerin hak ve özgürlüklerini siyasal iktidara karşı korumak ve güçler arasındaki dengeyi sağlamak işlevi olan Anayasa Mahkemesi, yasama iradesi dahi olmayan bu düzenlemeler hakkında, toplumun hak ve adalet duygularını örseleyen kararlar vermektedir. Yargı denetiminden korkup hak arama yolları kapatılarak, bilimin rehberliğinde kamusal menfaatleri gözeterek faaliyetlerini sürdüren meslek odaları etkisizleştirip susturulmaya çalışılmakta, hukuka ve de...