Bozcaada çevre düzeni planı

Bozcaada çevre düzeni planı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi /100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planını onayladı

Bozcaada çevre düzeni planı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi /100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının, yapılan itirazlar değerlendirilerek onaylandığını söyledi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, plana ilişkin olarak çeşitli kurum, kuruluş ve vatandaşların itirazlarını değerlendirildiği ve yeni düzenlemenin bu doğrultuda onaylandığı vurgulandı.Adalardaki sürdürülebilirlik adınaBozcaada ve Gökçeada İlçelerini kapsayan plana ilişkin olarak yapılan itirazların göz önüne alındığını açıklayan İdris Güllüce,   '... Plan hedef yılı nüfus kabulleri kapsamında yeni gelişme alanlarına ihtiyaç olmadığı değerlendirilerek, daha önce onaylanmış olan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı (1993-1996 tarihli) kararları korunmuş, onaylı alt ölçekli plan kararları haricinde tüm gelişme kararları kaldırılmış, Adalardaki tarım alanlarının korunması ve tarımsal faaliyetin sürdürülebilirliğinin sağlanması doğrultusunda plan hükümlerinde ilave düzenlemeler yapılmıştır."dedi.Bağ evinin baskıcı niteliği kabul edildiBakan Güllüce bağ evi kavramının adalarda yapılaşma baskısı oluşturacağı yönündeki itirazların değerlendirilerek kabul edildiğini açıkladı.Planlama Bölgesi bütününde bulunan Zeytinlik Alanların korunmasına özen gösterildiğini vurgulayan Bakan Güllüce: 'Planın ölçeği gereği ölçü alınamayacağından alt ölçekli plan çalışmalarında ilgili tüm kurum kuruluşların görüşleri alınmadan uygulamaya geçilemeyeceği vurgulanmıştır.' dedi.Tarım alanlarında yapılaşma itirazıPlanlama bölgesinde tarım topraklarının münferit sanayi alanı baskısı altında kalmamaları için organize tarım ve hayvancılık alanları öngörüldüğünü vurgulayan Bakan Güllüce, bunun yanında yapılaşma baskısı altında kalmaması için mutlak tarım alanlarında barınma amaçlı yapılaşmaya izin verilmemesine yönelik yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı.Bakan Güllüce: 'İtirazlar kapsamında, plan bütünündeki nüfus öngörüleri ve önerilen gelişme alanları gözden geçirilmiş; tarım alanları, orman alanları, zeytinlik alanlar, koruma...