Büyükçekmece belediyesi arsa ihalesi

Büyükçekmece belediyesi arsa ihalesi

Büyükçekmece Belediyesi 172 milyon liraya arsa satacak.

Büyükçekmece belediyesi arsa ihalesi

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, 29.347,87 metrekarelik arsasını satışa çıkardı. Arsa kapalı teklif usulüyle ihale edilecek. 172 milyon liralık muhammen bedelli arsanın ihalesi 11 Şubat 2016 tarihinde, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak. Arsa satışı ile ilgili belediyenin yaptığı açıklamayı aşağıda görebilirsiniz: “BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Atatürk Mahallesi 516 ada 5 parsel sayılı taşınmaza Ait Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1)İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri: a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No:24 Büyükçekmece/İstanbul c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68 İşin Adı: “Belediye Mülkiyetinde Bulunan Atatürk Mahallesi 516 ada 5 parsel sayılı taşınmaza Ait Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi” işidir. İşin Niteliği: Büyükçekmece İlçesi sınırları içinde mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait AtatürkMahallesi 516 ada 5 parsel sayılı 29.347,87 m2 alana sahip imarlı taşınmaz üzerinde idarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesidir.         Muhammen Bedel: 172.000.000,00-TL+KDV (Yüzyetmişikimilyon-Türklirası) Geçici Teminatı: 5.160.000,00- TL (Beşmilyonyüzaltmışbin-Türk Lirası) İhalenin Y...