Büyükçekmece belediyesi arsa satıyor

Büyükçekmece belediyesi arsa satıyor

Büyükçekmece Belediyesi, bölgede bulunan 2 adet arsasını 18 Ağustos tarihinde yapacağı ihalelerle satacak.

Büyükçekmece belediyesi arsa satıyor

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, bölgede yer alan 2 adet arsasının satışını gerçekleştirecek. Atatürk Mahallesi’nde bulunan arsaların ihalesi 18 Ağustos 2015 tarihinde yapılacak. Satış bedelleri 5 milyon 526 bin 370 lira olarak belirlenen arsaların büyüklükleri ise 3.169 ile 192 metrekare. Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nın konu ile ilgili olarak yayınladığı detaylı bilgiler şöyle; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’ndan: Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 2 (iki) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesine göre “ Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır. Sıra No:1 Ada-Parsel /Adres: Atatürk Mahallesi, 292 ada 1 parsel Yüzölçümü (m2):3.619,00 m2 İmar Durumu: Turizm ve Rekreasyon Muhammen Bedel (TL): 5.247.550,00 Geçici Teminat (TL): 157.426,50 Sıra No:2 Ada-Parsel /Adres:Atatürk Mahallesi, 292 ada 3 parsel Yüzölçümü (m2): 192,29 m2 İmar Durumu:Turizm ve Rekreasyon Muhammen Bedel (TL): 278.820,50 Geçici Teminat (TL): 8.364,62 Gayrimenkullerin toplam bedeli:  5.526.370,5 TL 1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilecektir. 2 - İhaleler 18/08/2015 Salı günü saat 09:30 da Büyükçekmece Belediye Başkanlığının, Kumburgaz Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi No:3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat toplantı salonunda yapılacaktır. 3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu veya Mektubu, Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğüm...