Büyükçekmece satılık ihalesi

Büyükçekmece satılık ihalesi

Büyükçekmece'nin Eskice ve Karaağaç Mahalleleri’nde yer alan arsa ve tarlalar ihale yoluyla satılacak.

Büyükçekmece satılık ihalesi

Büyükçekmece'de Eskice ve Karaağaç mahallelerinde bulunan arsa ve tarlalar satışa çıkarılıyor. Taşınmazların satışı ihale yoluyla gerçekleştirilecek.İhale ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer alıyor;"T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2.İCRA DAİRESİ 2013/2761 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen takınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:1NOLU TAŞINMAZINTapu Kaydı: Satışa konu taşınmaz tapunun Büyükçekmece ilçesi, Eskice Mahallesi, Karakova Mevkii, 106.547,06 m2 yüzölçümlü, 8669 Parsel No'lu Tarla vasıflı taşınmazın 33051/132212 hissesidir.Satışa konu taşınmaz 136 parsel numaralı, 132.212,00 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli ana taşınmaz iken ifraz sonucu bölünerek 8668 ve 8669 No'lu parseller olarak ayrı ayrı adlandırılmıştır.Özellikleri : Satışa konu taşınmazın boş durumda olduğu, üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı bel iri en m iştir. Taşınmaz tapu kaydı itibariyle tarla nitelikli ise de 23.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile istanbul Hinin tamamı Büyükşehir Belediyesi sınırlan kapsamına alınmış olup 'mücavir alan* kavramı kalmamıştır. Taşınmaz; belediye sınırlan içinde kalmakta olup imar planı kapsamında yer almaktadır. Taşınmaz kamu ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın şekli, topoğrafik yapısı dikkate alındığında inşaat yapmaya elverişli olduğu belülenmiştir. Tüm bunlar dikkate alınarak taşınmazın "arsa" nitelikli olduğu sonucuna varılmış olup değerlemesi buna göre yapılmıştır.İmar Durumu: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı imar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.07.2013 tarihli yazısında; Büyükçekmece İlçesi, Eskice Mevkii, 136 parsel numaralı (İfraz Neticesinde 8668 ve 8669 Parseller)taşınmazın onaylı Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planında kısmen Büyükçekmece Göl Havzası Mutlak Koruma Alanında, kısmen ise Büyükçekmece Göl Havzası Kısa Mesafeli Koruma Alanında kaldığı, mutlak koruma alanında kalan, kısmın kısmen yol kısmen ise yeşil alan olarak, kısa mesafel...