Çevre bakanlığı oda denetimi

Çevre bakanlığı oda denetimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dünkü Resmi Gazetede yayınlanan ve meslek odalarının girişimlerini Bakanlığa bağlayan tedbirle ilgili bir açıklama yaptı

Çevre bakanlığı oda denetimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dünkü Resmi Gazetede yayınlanan ve meslek odaları üzerinde mali ve idari denetimi düzenleyen tebliğ ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, 'Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ' hakkında meslek odası yöneticilerinin kamuoyunu yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici nitelikte beyanatlarda bulunduğunu belirtti. Kamu kurumları, görev ve sorumluluklar...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi'nden yapılan açıklamada, kamu kurumlarının kanunlarla verilmiş görev ve sorumlulukları etkin ve tarafsız bir şekilde yerine getirebilmek için yönetmelik, tebliğ gibi ikincil mevzuat düzenlemelerini yayınladığını belirtilerek, şu açıklamalarda bulunuldu:11 Meslek odasının denetim sorumluluğu Bakanlığa verildi(...)Belirtilen Ek Madde 3'e istinaden, 18/11/2013 tarihli ve 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 11 meslek odasının idari ve mali denetim sorumluluğu Bakanlığımıza verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız kendisine yasalarla verilen görev ve sorumluluğu yerine getirebilmek için ikincil mevzuat düzenlemesi yaparak "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ" tebliğini yayımlamıştır. Söz konusu tebliğ ile Bakanlık görev ve sorumluluğunu yerine getirebilmek için iş süreçlerini ve iş süreçlerinde görev alacak bakanlık birimlerini belirlemiştir. Bu da bir hukuk devletinde bir kamu kurumunun yapması gereken en asli iştir.Uluslararası Kongrelere katılım sorunuAyrıca, Ek Madde 1'de belirtildiği üzere, "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, Bayındırlık Bakanlığından izin alınmasına bağlıdır. ..." hükmü, bir meslek odası mensubunun, meslek odasını temsilen ve meslek odasının bütçesini kullanarak katılacağı uluslararası toplantı ve kongreler için Çevr...