Dar gelirliler ve konut sorunu

Dar gelirliler ve konut sorunu

TÜİK tarafından hazırlanan 2013 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları araştırması, kurumsal olmayan nüfusun konut problemlerinin büyüdüğünü ortaya koydu

Dar gelirliler ve konut sorunu

TÜİK tarafından hazırlanan 2013 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları araştırması, kurumsal olmayan nüfusun konut problemleriyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya koydu. TÜİK verilerine göre kurumsal olmayan nüfusun yüzde 39.7'si, sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb sorunlar yaşarken, yüzde 42.2'lik bir oranın konutta izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığını ortaya koydu.Yüzde 65'in borcu var TÜİK tarafından ortaya konulan veriler, nüfusun yüzde 78.5'inin evden uzakta bir haftalık tatili, yüzde 49'unun beklenmedik harcamalarını, yüzde 75'.5'i ise yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını ekonomik gücü bulunmadığı gerekçesiyle karşılayamadığını bildirdi.Sınıflar arası uçurum büyüyorTÜİK 2013 verileri, ülke çapında da en yüksek gelire sahip yüzde 20 ile, en düşük gelire sahip yüzde 20 arasındaki gelir uçurumunun giderek büyüdüğünü ortaya koydu. Yüzde 20’lik gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %46,6 iken, en düşük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %6,1 oldu. Buna göre, son yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, ilk yüzde 20’lik gruba göre (P80/P20 göstergesi) 7,7 kat oldu. P80/P20 göstergesi kentsel yerlerde 7,2 kırsal yerlerde ise 6,5 olarak hesaplandı....