Değerleme nasıl yapılır

Değerleme nasıl yapılır

Gayrimenkul sektörünün hızla gelişmesiyle, ona bağlı iş kolları da hızla büyüyor ve tercih ediliyor. Gayrimenkul alım satımında en kritik konulardan biri olan değerleme de bu kollardan biri. Peki, gayrimenkul değerleme nedir, nasıl yapılır?

Değerleme nasıl yapılır

Gayrimenkul sektörünün son yıllarda yaşadığı ivme ve gayrimenkulün en güvenli yatırım aracı olması, gayrimenkul sektörüne bağlı diğer iş kollarının da büyümesine ve meslek olarak da tercih edilmesine sebep oluyor. İşte bu sektörlerden biri de gayrimenkul değerleme. Gayrimenkul değerleme nedir, değerleme nasıl yapılır? Bu soruların cevabını Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) Başkanı Bekir Yener Yıldırım verdi. Değerlemenin tanımını, “Bir gayrimenkulün değerini belirlemek için o gün itibariyle gerçek değerini ve o değeri etkileyebilecek hukuki altyapıyı ortaya çıkarmaya çalışan bir çalışma” olarak yapan Yıldırım,  “Değerleme sonucunda bir rakam ortaya çıkar fakat rakam, gayrimenkul değerleme çalışmasının tek unsuru değildir. O değeri etkileyebilecek tüm gerekçelerin, onu gelecekte etkileyebilecek unsurların bugünkü fotoğrafıdır. Değerleme, eldeki gayrimenkule bir takım analizler katarak fotoğrafının çekilmesidir diyebiliriz. Örneğin, kira geliri, bölgedeki benzer gayrimenkullerin değeri, hukuki durumu, tapudaki durumu ve projedeki durumunu analiz eden çalışmaya değerleme diyoruz” dedi. Değerleme neden gereklidir? Gayrimenkul değerleme, sadece gayrimenkul sektörü için değil birçok sektör için ve birçok işlem için önemli hale geldi. Öncelikle bir alım satım işlemi varsa, hem alıcı hem de satıcı bunun doğru değerden gerçekleşmesini talep ediyor. Sadece alıcı satıcı değil, devlet de her zaman doğru değeri öğrenmek istiyor. Mesela vergi alırken, doğru değerden vergi almalıdır. Kamulaştırma yapacağı zaman doğru değeri bilmelidir. Hukukta da, gerek anlaşmazlıklarda, bilirkişilerde, teminat göstermede önemlidir. Bankalar için de konut kredisi verirken, verilen toplam kredi tutarına karşılık ...