Deprem yönetmeliği 2014

Deprem yönetmeliği 2014

Deprem yönetmeliği 2014 yılında da güncellenecek olup, konu ile ilgili çalışmalar geçtiğimiz ay başlamıştır

Deprem yönetmeliği 2014

Türkiye Deprem Bölgeleri haritasıyla belirlenmiş tehlike bölgelerde yapılacak bina türü yapıların, depreme dayanıklı olarak inşa edilebilmesi için gereken hesap esasları ile yapım kurallarını, binaların önem derecesi ve yerel zemin koşullarını da dikkate alarak belirleyen bir yönetmeliktir. Mevzuatımızda ‘Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’ olarak yer alır. Deprem Yönetmeliği, 1940 yılından bu yan teknolojik gelişmeler ve güvenlik yaklaşımlarına bağlı olarak sekiz kez değiştirilmiştir.Türkiye’nin deprem yönetmelikleri ve yılları1940- Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak İnşaata Ait İtalyan Yapı Talimatnamesi: Bu yönetmelik daha çok mimari konulara ağırlık vermiştir. Kat yüksekliği, duvar kalınlığı gibi konulara dikkat çekmiştir.1944- Zelzele Mıntıkaları Muvakkat Yapı Talimatnamesi: Cezai işlemlerden bahsetmektedir. Betonarme yapılardan ayrıntıya girmeden bahsetmiştir ayrıca zemine önem vermiştir. Bu yönetmelikte, binalarda an fazla 50 metre, yığma yapılarda en fazla 40 metre, ahşap yapılarda da en fazla 12 metre bina yüksekliğine izin verilmiştir.1949- Türkiye Yersarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği: Deprem bölgelerinin dereceleri belirlenmiştir fakat cezai yaptırımları ortadan kaldırılmıştır. Deprem kuvvetlerinin hesaplanması için ilk defa bu yönetmelikte formül verilmiştir.1953- Yersarsıntısı Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik: Deprem kuvvetleri hesaplanması bu yönetmelikte daha detaylı incelenmiştir. Yapı türlerinin oranlarından da bu yönetmelikte bahsedilmiştir.1962- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY): Deprem dışında su baskını ve diğer afetleri de içine alan bu yönetmelikte, deprem kuvvetleri hesaplamaları gelişmiştir. Deprem bölgelerinde yapılacak yapıların özelliklerine de yer verilmiştir.1968- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY): Betonarme yapılar bu yıllarda yapımı hızlanmış önemli hale gelmiştir. Bu yönetmelikte ise betonarme yapıların özelliklerinden, boyutlarında...