Dubai port projesi

Dubai port projesi

Türkiye, olumsuz yöndeki mahkeme kararlarına rağmen devam eden büyük ve orta ölçekli proje cennetine döndü. Kapsamlı imar faaliyetlerinin hukuki kararlardan etkilenmeyen "gücü"nün kaynağını tartışmaya açan "hukuktan üstün proje" listesi her geçen gün daha da büyüyor

Dubai port projesi

Türkiye, aksi yönde alınan mahkeme kararlarını umursamayan, büyük, orta ve küçük ölçekte imar faaliyetlerine sahne olmayı sürdürüyor. Başta 3. Havalimanı ve 3. Boğaz Köprüsü gibi mega projeler olmak üzere,  doğaya verdiği zararlarla tartışma konusu olan HES ve RES projeleri ve daha küçük ölçekte konut projelerinden oluşan liste gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. 1 Kasım seçimlerinin tek parti iktidarını işaret eden sonuçları, kamuoyuna tanıtımı yapılan, ancak uygulanabilirliği ve iklim dengeleri üzerindeki olumsuz etkileriyle uzmanlardan tepki alan "Kanal İstanbul" gibi  projelerin de bu listeye dahil olma ihtimalini güçlendiriyor. Sizler için aksi yöndeki mahkeme kararlarına rağmen yapımı tamamlanan, devam eden ve projelendirilen çalışmaları derledik. Cumhurbaşkanlığı Sarayı 3. Havalimanı ve 3. Boğaz Köprüsü gibi mega projelere kıyaslanamayacak düzeyde de olsa Atatürk'ün mirasına uygunluğu ve kamu kaynaklarının israf edilmesi gibi hususlarda kamuoyunda çok daha büyük bir ilgiyle takip edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın aleyhine alınmış çok sayıda mahkeme kararı bulunuyor.  Bu mahkeme kararlarından sonuncusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından alındı. Kurul, Atatürk Orman Çiftliği'ne Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapımını mümkün hale getiren 2013/3074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın durdurulması ve iptali yönünde 5 meslek odası tarafından yapılan itirazları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili olarak daha önce de Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin "yürütmeyi durdurma" kararının yanında yine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun sit alanına saray yapımının önünü açan ...