Ekonomik güven endeksi 2016

Ekonomik güven endeksi 2016

İNşaat sektörü güven endeksindeki sert düşüşe rağmen,Ekonomik Güven Endeksi Kasım 2016'da yüzde 7.4 oranında yükselme kaydetti ve 86.55 düzeyine ulaştı

Ekonomik güven endeksi 2016

İnşaat Sektörü Güven Endeksi'ndeki sert kayba rağmen Ekonomik Güven Endeksi Kasım 2016 döneminde artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Kasım 2016 dönemine ait Ekonomik Güven Endeksi'ne göre, bir önceki ay 80.56 düzeyinde bulunan değer, yüzde 7.4'lük artış kaydetti ve 86.55'e sıçradı.  İnşaat sektörünün baskısına rağmen Ekonomik güven endeksindeki artışı, özellikle reel sektör yani imalat sanayii ve hizmet sektörü destekledi. Kasım ayı içinde bu sektörler sırasıyla 107.6 ve 96.78'e çıktı.  Yapılan ölçümlere göre imalat sektörü, 100'de büyük puanıyla ekonomik duruma ilişkin iyimserlik taşıyan tek sektör konumunda yer aldı. Diğer taraftan inşaat, perakende ticaret ve tüketici güven endekslerinde de gerileme kaydedildi. Bu sektörlerde endeks sırasyıla 75.75, 96.3 ve 68.93 düzeyinde gerçekleşti.  Ekonomik Güven Endeksi nedir? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan Ekonomik Güven Endeksi, tüketici ve retilicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklenti, değerlendirme ve eğilimlerini özetleyen bir veri toplamı olma özelliği taşıyor. Endeks, tüketici güven verileri ile mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörülerine ait normalleştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırılmasıyla belirleniyor.  ...