Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi örneği

Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi örneği

Emeklilerin Emlak Vergisi Muafiyeti 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında, Madde 8'de açıklanmıştır

Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi örneği

Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti kanununa değinmeden önce, emeklilerin emlak vergisi muafiyeti nasıl işlediğini ve nasıl ortaya çıktığına bakalım. Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi bir kalıp şeklinde olup, aşağıda belirtilen detaylar mutlaka yer almalıdır. ADRES MÜKELLEF Adı ve Soyadı ( İMZA) GAYRİMENKULÜN : Bina Vergisi Sicil No: …………………………. Belediyenin Adı : …………………………. Mahallesi : …………………………. Cadde ve Sokağı : ………………………….. Kapı ve Daire No : …………………………. Pafta No Ada No Parsel No Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti kanunu Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında şu şekilde açıklanıyor: Madde 8 – Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenleri...