Emlak satış sözleşmesi örneği

Emlak satış sözleşmesi örneği

Bir emlak satış sözleşmesinde hangi hususlar olmalıdır? Sorunun yanıtını göreceğiniz bir emlak satış sözleşmesi örneğini sizler için araştırdık.

Emlak satış sözleşmesi örneği

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde olmazsa olmaz belgelerden biri olan emlak satış sözleşmesinde neler vardır? Noter huzurunda yapılan emlak satış sözleşmesi örneğini aşağıda görebilirsiniz: CİNSİ (Niteliği) : Ev İl / İlçe/Köy/Mevki : Kat-m2-Tapu Durumu : Pafta-Ada-Parsel No : …. Ada … Parsel Gayrimenkul Adres : SATICI ADRES : ALICI ADRES : Satıcı Ad-Soyad-TC.No : Telefon : Alıcı Ad-Soyad-TC.No : Telefon : 1. SATICI .............ile, ALICI ..........., yukarıda kayıtlı Gayrimenkulün, aşağıdaki maddelerde belirlenen koşullarda satışı için anlaşmışlardır. a. SATICI; yukarıda yazılı Gayri-Menkulü, ………. (…………….) TL’ye satmayı kabul etmiştir. ALICI ise; yukarıda yazılı Gayri-Menkulü…………….. (……………..) TL’ye satın almayı kabul etmiştir. Tapu devir masrafları ALICIYA aittir. ALICI ve SATICI Emlak Firmasına kanuni hizmet bedeli olarak, Gayrimenkulün Satış Değerinin % 3’ü olan……………….. (………………………) TL’yi ayrı ayrı vereceklerdir. b. Gayrimenkulün satış tarihine kadar olabilecek eski vergi ve borçları (Emlak-Çevre-Çöp Vergisi, Elektrik-Su-Telefon-Doğalgaz Borçları, Site/Bina Aidatı, Haciz, İpotek vb.) tamamen SATICININ sorumluluğundadır. ALICI bu borçlar için sorumluluk kabul etmez. Satış tarihinden sonraki borçları da ALICIYA aittir. SATICI da bu borçlar için sorumluluk kabul etmez. c. SATICI iş bu protokolün yapıldığı tarihten itibaren Gayrimenkul üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamaz ve tapu devri yapılıncaya kadar başka birine satamaz. ALICI da tapu devri yapılıncaya kadar gayrimenkulde herhangi bir tamirat ve tadilat...