Emlak vergisi beyanname verme süresi

Emlak vergisi beyanname verme süresi

Gayrimenkul sahipleri tarafından taşınmazın bulunduğu belediyeye verilen emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir? işte yanıtı

Emlak vergisi beyanname verme süresi

Gayrimenkul sahipleri tarafından taşınmazın bulunduğu belediyeye verilen emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir? işte yanıtı. Konut, arsa, arazi gibi satın alınan gayrimenkuller için ödenen emlak verigis, her yılın belirlenen zamanlarında ve belirlenen tutarla yatırılıyor. Emlak vergisinin ödenmesi zorunludur.  Emlak beyanının ise gayrimenkul alan kişi tarafından o gayrimenkulün bulunduğu belediyeye verilmesi gerekiyor. Emlak vergisi beyannamesi verilirken istenen belgeler şöyle;  - Tapu fotokopisi ve beyaz sahibinin vergi numarası, - Nüfus cüzdanı fotokopisi ve TC kimlik numarası  - Yapı kullanma izin fotokopisi,  - Binanın açık adresi Emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir? Emlak beyannamesinin belediyeye en geç alındığı yılın sonuna kadar yapılması gerekiyor. İnşaatı tamamlanmayan yapılar için ise, inşaat tamamlandıktan ve tapu alındıktan sonraki 1 yıl içinde beyannamenin verilmesi gerekiyor.  Emlak vergisi beyannamesi örneği 2015 EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ (BİNA) .................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA .................  İL-İLÇE-BELDE Emlak Vergisi Sicil No: .................  Vergi Kimlik Numarası: ................. MÜKELLEFİN Soyadı Adı (Kurum İse Unvanı) Baba Adı Doğum Yeri/Tarihi Nüfusa K. Olduğu Yer Uyruğu Cilt No Aile Sıra No Sıra No İKAMET ADRESİ Mahalle/Semt Cadde/Sokak Kapı No Dire No İl - İlçe İŞYERİ ADRESİ Mahalle/Semt Cadde/Sokak Kapı No İl-İlçe Telefon TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ BİNAYA  AİT BİLGİLER 1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı  2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı 3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı) 4. Kapı ve Daire No 5. Tapuda kayıtlı olduğu; Pafta No          : Ada/Parsel No: Cilt/Sahife No  : 6. ...