Emlak vergisi emekli muafiyeti

Emlak vergisi emekli muafiyeti

Emlak vergisi emekli muafiyeti

Emeklilerin emlak vergisi muafiyetiden tek konut sahibi emekliler yararlanabiliyor.  Geliri sınırlı olan ve tek konut sahibi olanlara uygulanan emlak vergisi oranı sıfır olarak veriliyor. Tek konutu olan emeklilerin yararlanabildiği emeklilerin emlak vergisi muafiyeti  başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri, işsizler ve ev hanımlarını kapsıyor.  Brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek bir eve sahip iseniz bu emlak vergisi muafiyetini kapsayabilirsiniz.  Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti, 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konuta sahip emeklileri kapsıyor. Emlak vergisi yıl içerisinde 2 eşit taksitle ödeniyor. Emekliler yukarıdaki özellikleri taşıyorlarsa emeklilerin emlak vergisi muafiyeti içerisinde yer alıyorlar. Bu özellikleri taşıyan emeklilerin bağlı oldukları belediyeye başvurmaları gerekiyor. Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti için belediyeye dilekçe ile başvurmalısınız.  Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi  TEK MESKENİ OLAN ( İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL ) EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE AİT FORM TARİH …./…./…. T.C. ………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum. Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir. Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır. Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım. Yukarıda bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim....