Emsal kira bedeli

Emsal kira bedeli

Taşınmazlarda kira bedelinin olmaması veya düşük olması durumunda esas alınan emsal kira bedeli nedir? İşte yanıtı...

Emsal kira bedeli

Taşınmazlarda kira bedelinin olmaması veya düşük olması durumunda esas alınan emsal kira bedeli nedir? İşte yanıtı... Bir taşınmazın bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, kiraya verilen taşınmazın kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması durumlarında emsal kira bedeli esas alınır. Peki, emsal kira bedeli nedir?  Emsal kira bedeli nedir?  Emsal kira bedeli, kiraya verilen bina ve arazilerde, yetkili özel makanlarca ya da mahkemelerce belirlenmiş kira bedelidir. Bina veya arazi için kira tespiti yapılmamışsa emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin yüzde 5'idir. Bina ve arazi dışında kalan taşınmazlarda ise emsal kira bedeli, maliyet bedelinin yüzde 10'udur. Bu beden bilinmiyorsa ise Vergi Usul Kanunu'nun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre belirlenen değerlerin yüzde 10'udur.  Emsal kira bedeli 2017 örnek Mükellef (A), 2016 yılında emlak vergisi değeri 300.000 TL olan bir apartman dairesini bedelsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmıştır. Bu durumda, mükellefin kira geliri elde etmediği halde, emsal kira bedeli hesaplaması ve bulunacak tutar kadar kira geliri elde etmiş sayılması gerekmektedir. Emsal Kira Bedeli: 300.000 x %5 = 15.000 TL olacaktır. Bu tutar, beyan edilmesi gereken gelir olarak dikkate alınacaktır.   ...