En yaşanabilir ilçe

En yaşanabilir ilçe

Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütülen "İllere Göre İnsani Gelişme Endeksi" araştırmasında yalnızca Ankara "çok yüksek insani değer" puanına sahip olabildi. Türkiye'nin 60 ili, insani gelişmişlikte ortalamanın altında kaldı

En yaşanabilir ilçe

Pamukkale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'de İllere Göre İnsani Gelişme Endeksi" araştırmasından ilgi çekici sonuçlar çıktı. Gelir potansiyeli açısından listenin 2. sırasında yer alan İstanbul sağlık kriterleri açısından 22'inci, eğitim kriterleri açısından ise 37'inci sırada yer aldı. Türkiye'de İllere Göre İnsani Gelişme Endeksi'nde ilk sırada Ankara yer aldı.  Türkiye'de kentlere göre insani gelişim endeksi TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan Türkiye'de İllere Göre İnsani Gelişme Endeksi araştırması, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yöntemine dayalı olarak gerçekleştirildi. Araştırmadan şu sonuçlar çıktı:     - Hiçbir kent kriterlerin tümünde birinci olamadı: Araştırma gelir, eğitim ve sağlık kriterleri baz alındı. Türkiye'nin hiç bir kenti bu üç endeksin tümünde ilk sırada yer alamadı. - 60 kent insani gelişim endeksinin altında: Araştırma sonucuna göre Türkiye'nin 60 kenti, IGE değeri olarak kabul edilen 0.604'lük ortalamanın altında kaldı. Bir diğer deyişle Türkiye'deki 60 kent insani gelişmişlik düzeyinin altında yer aldı. - 3 kentin İGE'si yüksek çıktı: Yalnızca İzmir, Kocaeli ve İstanbul IGE'nin 0.700-0,799 aralığındaki düzeyi tutturdu. Yani yalnızca bu şehirler İnsani Gelişim Endeksi yüksek kentler sıralamısan girebildi. - Yalnızca bir kent çok yüksek insani değer puanına sahip: Yapılan ölçümlere göre sadece başkent Ankara, 0.800 puan ve üstü olarak kabul edilen "çok yüksek insani değer" puanına sahip olabilrdi.   - Doğu ve Güneydoğu son sıralarda: İnsani Gelişme Endeksi'nin son sıralarında Doğu v...