Erzurum palandöken 2015

Erzurum palandöken 2015

Erzurum Belediyesi, Palandöken’in Harput Mahallesi’nde arsa satacak. Arsanın ihalesi 20 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Erzurum palandöken 2015

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Palandöken’in Harput Mahallesi’nde yer alan arsayı satışa çıkaracak. Toplam bedeli 5 milyon 603 bin 640 lira olarak belirlenen arsanın satışı 20 Ekim’de yapılacak ihaleyle gerçekleştirilecek. Belediyenin açıklamasını aşağıda görebilirsiniz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan: Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, pafta, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsanın satışı 20/10/2015 Salı günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif (Artırma) usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Söz konusu arsanın tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir. Sıra No: 1 Ada : 8632 Parse:  1 Alanı (Mesahası): 7.004,55 m² Mevki: Palandöken/Harput Mahallesi İmar durumu:E=2,50 Konut Alanı Niteliği: Arsa m² Birim Fiyatı: 800,00 TL Toplam Bedel: 5.603.640,00 TL Geçici Teminat %3 TL:168.109,20 TL Şartname Bedeli (TL):500 İhale Türü:Kapalı Arsa satış bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir. Satışlarda taksit uygulaması bulunmamaktadır. Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın Kapalı Teklif (Artırma)  usulü satış ihalesine teklif verilecektir. ihale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak Şube Müdürlüğüne 20/10/2015 Salı günü saat 13:50’ ye kadar teslim etmek zorundadır. İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut) 2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak. 3 - Tebligat i&ccedi...