Eyüp satılık arsa

Eyüp satılık arsa

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Eyüp’te 98 bin TL’ye konut alanı imarlı arsa satıyor.

Eyüp satılık arsa

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), Eyüp’te arsa satıyor. Söz konusu arsanın ihalesi 15 Ekim’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.Arsa ihalesine dair bilgiler aşağıda yer alıyor;İhale Kayıt No:  2918İhale Tarih ve Saati:        15/10/2014 13:00İlgili Müdürlük/Birim      Mesken Müdürlüğüİlgili Adres:         İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbulİlgili Telefon:      0212 455 33 30İlgili Faks:            0212 449 51 07İlgili E-Posta:     İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbulİhale Türü:          ARSA SATIŞIİhale Usulü:       Açık TeklifNiteliği ve Miktarı:          ArsaHizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri:     Eyüp, Esentepe Mah. Merdivenli Sok.İşin Süresi / Teslim Tarihi:           İlan Sayısı:          İlan Metni:        1) Encümen Kayıt No: 29182) Taşınmaza Dair Bilgiler:a) İli: İstanbul  b) İlçesi: Eyüp c) Cinsi: Arsad) Pafta No:--- e) Ada No: 716 f) Parsel No: 4g) Yüzölçümü: 70 m²                       h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı                                  i) Halihazır: İşgallij) İmar Durumu: Konut Alanı. 5 Parselle tevhit edilmeden uygulama yapılamaz.k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yokı) Adres (Cadde-Sokak-No): Esentepe Mah. Merdivenli Sok.3) Muhammen Bedeli: 98.000.-TL4) Geçici Teminatı:   2.940.-TL5) İhale Tarihi ve Saati: 15 Ekim 2014 – 13:006) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü8) İhale şartnamesi:  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBULTel: 0212 455 33 30                Fax: 0212 449 51 079) Şartname Bedeli: 150.-TL10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”,      “Sürücü Belg...