Filyos liman projesi

Filyos liman projesi

TEMA Vakfı, 2016 yılında Türkiye'de hayata geçirilen projeler ve yapılan hukuki düzenlemeler kapsamında "çevre" olaylarının karnesini çıkardı.

Filyos liman projesi

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, 2016 yılının bütününde hayata geçirilen projeler ve yapılan hukuki düzenlemeler kapsamında "çevre olaylarının" karnesini çıkardı. Raporda 3. Boğaz Köprüsü, Nükleer santral ısrarının devamı ve Filyos Vadisi'nin sanayi bölgesi haline getirilmesine yönelik adımların çevre üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yapılırken, SOCAR'ın Aliağa Santrali'nden vazgeçme ve Paris İklim Konferansı kararlarını "olumlu" gelişmeler sınıfında tanımlandı. 2016 Türkiye'sinde çevreyi kim vurdu? TEMA Vakfı tarafından hazırlanan raporda "olumsuz" olarak tanımlanan ana başlıklar şöyle belirlendi: - Nükleer Santral Israrı: Elektriğin piyasa fiyatının 4 cent'e kadar indiği bir dönemde 12.35 cent alım garantisi ile hayata geçirilmesi planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin değerlendirmesinde ÇED olumlu kararının iptali için açılan davanın sürdüğüne dikkat çeken TEMA, diğer taraftan Sinop Nükleer santraliyle ilgili çalışmaların da devam ettiği  bilgisini paylaştı.  - 3. Köprü hizmete açıldı: 3. Köprü'nün STK'lar, meslek odaları ve uzmanlar tarafından hazırlanan raporlarca saptanan çevreye yönelik olumsuz etkilerine rağmen, 26 Ağustos'ta hizmete açıldığını vurgulayan TEMA raporunda: "Bundan sonraki süreçte, olumsuz etkileri sınırlandırmak için köprünün bağlantı yollarının etrafındaki kentsel gelişmeyi kontrol altına alacak bütüncül planlama çalışmaları yapılması gerekiyor." değerlendirmesi yapıldı - Filyos Vadisi projesi: TEMA tarafından "olumsuz" kategoride değerlendirilen bir diğer geli...