Frost & sullivan araştırması

Frost & sullivan araştırması

Frost & Sullivan'ın, Hitachi Europe Ltd. işbirliği ile yaptığı araştırmaya göre, 2025'e kadar 35 şehir, "küresel mega şehre" dönüşecek.

Frost & sullivan araştırması

Frost & Sullivan'ın, Hitachi Europe Ltd. işbirliği ile yaptığı araştırmaya göre; 2020'de dünya nüfusunun %56'sı kentlerde yaşayacak, 2025'e kadar 35 şehir, "küresel mega şehre" dönüşecek.İlk kez nüfusun yüzde 50'si şehirde yaşıyorHitachi'nin, Frost&Sullivan iş birliği ile ortaya koyduğu araştırma, gelecekte karşılaşılması muhtemel Küresel Mega Trendler'i ortaya koydu.  Araştırmaya göre, tarihte ilk kez dünya nüfusunun % 50'si kentlerde yaşıyor. Bu rakam 2020'ye kadar yaklaşık % 56 olacak ve kentlerde yaşayan nüfus 4,3 milyar kişiye ulaşacak. Kentlere kitlesel göç, onları devasa iktisadi merkezler haline getirerek 'Mega Kent' olgusunu ortaya koyuyor. Bu sıra dışı büyüme sonucunda çekirdek şehir merkezleri banliyölerle ve kardeş şehirlerle birleşerek şehir sınırları genişleyecek ve Mega Bölgeler, Mega Koridorlar ve hatta Mega Gecekondu Mahalleleri ortaya çıkacak. 2020 ve sonrasında dünyada 35'den fazla şehir büyüyerek Mega Şehir haline gelecek. 2025'e kadar ise Asya'da yaklaşık 18 Mega Şehir olacak. Tek başına Çin, Asya'daki Mega Şehirlerin % 72'sini oluşturacak.Avrupa'nın ilk mega kenti: İstanbulAraştırma, Mega Kenti, 2025'de asgari 8 milyon nüfus ve 250 milyar Amerikan Doları GSYİH'ye sahip kentler olarak tanımlıyor. Bu tanımıyla İstanbul, hali hazırda Avrupa'nın ilk mega kenti olarak dikkat çekiyor.  Bu gelişmeler ile birlikte akıllı teknolojiler, çevre dostu teknolojilerin yerini alacak, 'Akıllı Şehir' kavramı oluşacak.Bütün dünya 80 milyar cihazla birbirine bağlanırken internet sayesinde çevre dostu ürünler, akıllı ürünlerle birlikte gelişecek. Dijital zeka etkinliğin ve sürdürülebilirliğin en temel unsuru olacak. Akıllı ve sürdürülebilir şehirler sıfırdan inşa edilirken, insan hayatının her noktasında etkinliği arttıran ve enerji tüketimini düşüren akıllı ve çevreci girişimler kullanılacak. 2025'te 26 şehir akıllı şehre dönüşercek ve akıllı şehir pazarı 1.57 milyar Dolar'a ulaşacak.Mega kentler ve 2 trilyon dolarlık inovasyon fırsatıKentleşme trendinin y...