Gaiplik davası

Gaiplik davası

Gaiplik nedir?" ve "Gaiplik Karinesi nedir?" sorularının cevabına haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

Gaiplik davası

Gaiplik; ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya uzun süredir kendisinden haber alınamayan kişinin öldüğüne dair veriler yoğunluk oluşturulduğu takdirde mahkemenin verdiği karardır.Gaiplik nedir?Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve toplanan delillere göre; ölüm oranı yüksek olan kayıp kişilerce mahkemenin verdiği karara gaiplik denir. Gaiplik kararı talep olunabilmek için ölüm tehlikesi içinde kayboluştan en aşağı bir ya da çıkar gaibin son haberinden beş yıl geçmiş olması gerekli olup, mahkeme bu bilgiyi resmi bir ilan ile açıklamakla yükümlüdür.Gaiplik Karinesi nedir?Medeni Kanunun 31. maddesine göre, bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır.Medeni Kanunun 32. maddesine göre, ölüm tehlikesi içinde kaybolan kişiler ile veya ölüm tehlikesi içinde kaybolmamış dahi olsa kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.Medeni Kanunun 35. maddesine göre, yapılan ilana rağmen kişiden haber alınamazsa mahkeme gaipliğe karar verir. gaipliğe karar verilmesi ile kişinin yakınları, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak, geriye doğru mirasçılık haklarını kazanırlar.Medeni kanunun 584. maddesine göre, gaibin mirasçıları veya mirasında hak sahibi olan kişiler, ileride ortaya çıkabilecek üstün hak sahiplerine veya gaibin kendisine geri vereceklerine ilişkin güvence göstermek zorundadırlar.Medeni kanunun 585. maddesine göre, gaip ortaya çıkarsa veya üstün hak sahibi olduklarını ileri sürenler bu sıfatlarını ispat ederlerse, gaibin mallarını teslim almış olanlar, aldıkları malları zilyetlik kuralları uyarınca geri vermekle yükümlüdürler.Medeni Kanunun 131. maddesine göre, gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemeden evliliğin feshine karar verilmesini de istemelidir. gaipliğine karar verilen kişinin ...