Gaziantep belediyesi arsa satacak

Gaziantep belediyesi arsa satacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, 19 adet arsa satacak. Arsaların ihalesi 11 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşecek.

Gaziantep belediyesi arsa satacak

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı, bölgede bulunan 19 adet arsayı satma kararı aldı. Güneykent, K. Kızılhisar, Mavikent, Bülbülzade ve Bağlarbaşı bölgelerinde yer alan arsaların toplam bedeli 148 milyon 516 bin 208 lira olarak belirlendi. Arsaların ihalesi ise 11 Kasım 2015 tarihinde yapılacak. Aşağıda belediyenin açıklamasını ve detayları bilgileri görebilirsiniz: “ARSALAR SATILACAKTIR Şahinbey Belediye Başkanlığından: GAZİANTEP 1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 19 adet arsanın satış ihalesidir. Gayrimenkullerin toplam bedeli 148.516.208 TL 2 - İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: Söz konusu taşınmazların ihalesi 11/11/2015 ÇARŞAMBA günü Saat 14:30’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 11/11/2015 ÇARŞAMBA Saat 10:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 3 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 4 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00 (Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır) 5 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İhaleye girecek gerçek veya tüz...