Gaziantep büyükşehir belediyesi

Gaziantep büyükşehir belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Umut Mahallesinde yer alan 1 adet taşınmaz kapalı teklif usulü artırma suretiyle satışa çıkıyor

Gaziantep büyükşehir belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Umut Mahallesinde yer alan 1 adet taşınmaz kapalı teklif usulü artırma suretiyle satışa çıkıyor.  Söz konusu satış ihalesi 8 Haziran 2017 Perşembe günü saat 15:00'da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250 TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. A) İÇ ZARF İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. a ) Teklif Mektubu, b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır. B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. C) DIŞ ZARF Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. a) Teklif mektubunu içeren İç zarf b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için) e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicilin...