Gaziosmanpaşa imar planı askıda

Gaziosmanpaşa imar planı askıda

Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir mahallelerinde kentsel dönüşüm planı onaylandı

Gaziosmanpaşa imar planı askıda

Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir mahallelerinde kentsel dönüşüm planı onaylandı.  Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi kentsel dönüşüm alanının 27.89 hektarlık kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı askıya çıktı. PLAN NOTLARI 1.    Plan onama sınırı 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun uyarınca 26 Ocak 2013 gün ve 28.540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan riskli alanını 27,89 hektarlık kısmıdır. 2.    Bu plan, plan notları, plan açıklama raporu ile bir bütündür. 3.    Plan onama sınırı içerisinde 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve uygulama yönetmeliği uyarınca uygulama yapılacaktır. 4.    Planlama alanında hazırlanacak uygulama imar planları onanmadan uygulamaya geçilemez. ...