Gelir ve yaşam koşulları araştırması

Gelir ve yaşam koşulları araştırması

Türkiye'de en varlıklı yüzde 20'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 46.5'e yükseldi. Toplumun en yoksul kesiminin payı ise giderek düşerken, sürekli yoksulluk ve maddi yoksunluk oranlarındaki artış korkutucu boyutlara ulaştı.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması

Türkiye'de gelir dağılımı ve yaşam koşullarındaki adaletsizlik makası her geçen yıl daha da açılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan 2015 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının sonuçlarına göre, en yüksek yüzde 20'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 50 sınırına bir adım daha yaklaştı. Nüfusun yüzde 14.7'lik kısmı ise yoksulluk sınırının altında kaldı.  Hanehalkı başına düşen gelir arttı ama... TÜİK tarafından yapılan açıklama, sosyal gelir uçurumu adaletsizliğinin anlaşılmasında dikkat çekici verilere işaret etti. Buna göre ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2014 yılında 14.553 TL iken, 2015'te 16.515'e yükseldi. Bir diğer deyişle yüzde 13.5'lik bir artış kaydedildi.      En yüksek ve en düşük yüzde 20 arasındaki uçurum büyüyor Bu artışa rağmen, sosyal sınıflar arasındaki gelir makasının daha da büyüdüğü görüldü. TÜİK tarafından bugün yayınlanan veriler şu çarpıcı sonuçlara işaret etti: - Türkiye'nin en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik kesiminin toplam gelirden aldığı pay yüzde 46.5'e yükseldi. Bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 0..6'lık yükselme anlamına geliyor. - Türkiye'nin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik kesiminin toplam gelirden aldığı pay yüzde 6.1'e geriledi. Bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 0.1'lik düşüş anlamına geliyor.  Nüfusun yüzde 14.7'si yoksulluk sınırının altında TÜİK verilerinin en çarpıcı sonuçlarından biri de yoksulluk sınırına yönelik tespitler oldu.Yapılan ölçümlere göre hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin y&uu...